Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/33.34.XI/01- Grzęska (ok. Przeworska)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/33.34.XI/01- Grzęska (ok. Przeworska)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; łodygi ; kłącza ; pędy ; owoce ; jagody ; drzewa ; sok ; grzyby ; nazwy gwarowe ; 1948 ; Grzęska (ok. Przeworska)

Opis

ankieta PAE nr 1 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie zawarto w niej dane o następujących roślinach: kwasek, perz, pszono?, szowar, kapusta zająca, łoboda, głóg, brzoza, borówka, ostrężyna, poziomka, malina, grzyby: ścierniówki, psinki, rydze, liszki, maślaki, prawdziwki, koźlaki

Twórca

Piestrok, Genowefa

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1948

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_33.34.XI_01>

Zasięg

Grzęska, ok. Przeworska (sygnatura PAE: 33.34.XI)

Mapy