Przejdź do treści

Ankieta PAE/A1/36.28.XVI/02 - Uher (ok. Chełma)

Tytuł

Ankieta PAE/A1/36.28.XVI/02 - Uher (ok. Chełma)

Temat

kultura materialna ; zbieractwo ; techniki ; zbieranie ; obiekty ; rośliny ; liście ; jagody ; główki kwiatowe ; owoce ; nazwy gwarowe ; 1948 ; Uher (ok. Chełma)

Opis

ankieta PAE nr 2 dotyczy zbieractwa roślin dziko rosnących, które lud zbiera jako pożywienie zawarto w niej dane o następujących roślinach: łoboda, szczaw zajęczy, dziki bez, kalina, tarnina, jerzyna - dziady, akacja, czeremcha, szczaw, lipa

Twórca

Suseł, Jan

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1948

Prawa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Powiązanie

kolekcja ankiet Polskiego Atlasu Etnograficznego o zbieractwie ludowym z lat 1947-1953, syg. A1 (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_A1_36.28.XVI_02>

Zasięg

Uher, ok. Chełma (sygnatura PAE: 36.28.XVI)

Mapy