Przejdź do treści

Spichrze zrębowe, parterowe, szerokofrontowe, prostokątne / Framed, one-storeyed, broad-faces, rectangular granaries (mapa 48, karta XIX)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Tytuł

Spichrze zrębowe, parterowe, szerokofrontowe, prostokątne / Framed, one-storeyed, broad-faces, rectangular granaries (mapa 48, karta XIX)

[stan na podstawie badań PAE z lat 1955-1959 oraz innych źródeł z lat 1860-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; spichrz ; spichrz drewniany

Opis

mapa ukazuje występowanie spichrzy zrębowych, parterowych, szerokofrontowych, prostokątnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stojące bezpośrednio na ziemi względnie na kamiennych węgielnych o dachu dwu lub czterookapowym. 1 - bez podcienia, 2 - bez podcienia o dwu wnętrzach i wejściach, 3 - z podcieniem wypustowym, 4 - z podcieniem słupowym, 5 - formy nawiązujące do odmian tego typu, 6 - zasięg spichrzy tej odmiany. B. Stojące na słupkach lub pniach drewnianych o dachu dwu lub czterookapowym. 7 - bez podcienia, 8 - z podcieniem słupowym, 9 - zasięg spichrzy tej odmiany

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0065_01>

Zasięg

ogólnopolski