Przejdź do treści

Komory wydzielone z izby lub innego wnętrza chałupy / Chambers detached from the dwelling room or from another interior of the hut (mapa 91, karta XXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Komory wydzielone z izby lub innego wnętrza chałupy / Chambers detached from the dwelling room or from another interior of the hut (mapa 91, karta XXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; elementy budynku ; wnętrze ; izba ; komora ; dom ; dom szerokofrontowy

Opis

mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z izby lub innego wnętrza chałupy ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występują tylko w najstarszych chałupach. II. Występują powszechnie. III. Przykładowe rozmieszczenie wewnątrz chałup szerokofrontowych dwu lub więcej izbowych z komorą. 1 - izba, sień, komora/izba ; izba/izba, sień, komora/izba - ograniczenie wielkości komory na rzecz dodatkowej izby w chałupach z niepodzielną sienią, 2 - komora/izba, sień, komora/izba - komory zajmują miejsce alkierzy, 3 - komora/izba, kuchnia/sień, izba/izba ; izba/komora, kuchnia/sień, izba/izba - ograniczenie wielkości komory na rzecz dodatkowej izby w chałupach z podzielną sienią, 4 - komora/chlew, sień, izba - komora i "chlew" stanowią drugie skrzydło chałupy równoległe do izby, 5 - stodoła, chlew, sień, komora/izba - komory przy izbie w chałupach z pomieszczeniem gospodarczym pod jednym dachem

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3>, <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0108_01>

Zasięg

ogólnopolski