Przejdź do treści

Komory wydzielone z pierwotnej sieni / Chambers detached from the orginal hallway (mapa 94, karta XXXVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Tytuł

Komory wydzielone z pierwotnej sieni / Chambers detached from the orginal hallway (mapa 94, karta XXXVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1920-1960]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; sień ; izba ; komora

Opis

mapa ukazuje usytuowanie komory wydzielonej z pierwotnej sieni ; zawarto na niej następujące informacje: I. Występowały, lecz zaginęły w początkach XX w. II. Występują tylko w najstarszych chałupach. III. Występują powszechnie. IV. Przykładowe rozmieszczenie chałup jedno- lub dwuizbowych asymetrycznych z komorą wydzieloną z sieni. 1 - komora/sień, izba, 2 - komora/sień, alkierz/izba, 3 - komora/sień, izba, izba ; komora/sień, izba/kuchnia, izba, 4 - chlew, komora/sień, izba, 5 - chlew, komora/sień, alkierz/izba

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0111_01>

Zasięg

ogólnopolski