Przejdź do treści

Nazwy pomieszczeń usytuowanych w obrębie chałupy, służących do przechowywania produktów rolnych / Names of accomodations situated within the compass of the hut and serving for the storage of agricultural products (mapa 96, karta XXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1959]

Tytuł

Nazwy pomieszczeń usytuowanych w obrębie chałupy, służących do przechowywania produktów rolnych / Names of accomodations situated within the compass of the hut and serving for the storage of agricultural products (mapa 96, karta XXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1959]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; komora ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw pomieszczeń usytuowanych w obrębie chałupy, służących do przechowywania produktów rolnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy dużych komór tego typu jak przedstawione rysunki. 1 - "komory", 2 - "alkierz". B. Nazwy małych komórek tego typu, jak przedstawione rysunki. 3 - "komora", 4 - "komórka", 5 - "spiżarka", 6 - "składzik", "magazyn", "składówka", "skrytka", 7 - "schowanko", "zachowanko", "schowek", 8 - nie stwierdzono istnienia nazw na takie pomieszczenia, 9 - najdalsza północno-zachodnia granica przechowywania ziarna w komorze, 10 - obszar występowania komór właściwych: osobnych, dużych wnętrz, zazwyczaj na całą szerokość chałupy, 11 - oboczności - znak górny oznacza, że dane zjawisko występuje we wsi obok zjawiska oznaczonego w polu głównym

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3>, <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0113_01>

Zasięg

ogólnopolski