Przejdź do treści

Formy dachów stodół / Forms od barn roofs (mapa 104, karta XLIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1957-1959]

Tytuł

Formy dachów stodół / Forms od barn roofs (mapa 104, karta XLIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 oraz innych źródeł z lat 1957-1959]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; gospodarczy ; stodoła ; elementy budynku ; dach ; kształt dachu ; dach czterospadowy ; dach dwuspadowy

Opis

mapa ukazuje różne formy dachów stodół ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono występowanie stodół z dachami. 1 - czterospadowymi, 2 - dwuspadowymi, 3 - dwuspadowymi płaskimi (kryte papą, na dużych stodołach), 4 - zachodni zwarty zasięg występowania stodół o konstrukcji zrębowej

Twórca

Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0121_01>

Zasięg

ogólnopolski