Przejdź do treści

Nazwy sąsieków w stodołach / Names of barn bays (mapa 106, karta XLIV)

[na podstawie badań PAE z 1955-1960 r. oraz innych źródeł z lat 1957-1959]

Tytuł

Nazwy sąsieków w stodołach / Names of barn bays (mapa 106, karta XLIV)

[na podstawie badań PAE z 1955-1960 r. oraz innych źródeł z lat 1957-1959]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; gospodarczy ; stodoła ; elementy budynku ; sąsiek ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw sąsieków w stodołach ; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono używanie nazw na określenie sąsieków. 1 - "zapole", "zapól", 2 - "sąsiek", "somsiek", 3 - "zasiek", "zasieczyna", 4 - "przyczółek", 5 - "stodoła", 6 - "strona", 7 - "śrąb", "śramb", 8 - "fach", "wach", 9 - "zabląg"

Twórca

Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. II. Red. Józef Gajek. Warszawa 1965, syg. <PAE/AE/3> , <A.35/2>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0123_01>

Zasięg

ogólnopolski