Przejdź do treści

Nazwy „dziabka” i „motyka” / Names „dziabka” and „motyka” (mapa 137, karta LXI)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy „dziabka” i „motyka” / Names „dziabka” and „motyka” (mapa 137, karta LXI)

[na podstawie badań PAE z 1953 roku i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do ręcznej uprawy ziemi ; kopaczka ; motyka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw „dziabka” i „motyka” ; zawarto na niej następujące informacje: Występują nazwy. 1 - "dziabka", 2 - "motyka"

Twórca

Hofman-Liandzis, Krystyna ; Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0154_01>

Zasięg

ogólnopolski