Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/13.27.I/1053.66.11/01 - Wrzosy (ok. Wołowa) - kasarek

Tytuł

Fotografia PAE/F/13.27.I/1053.66.11/01 - Wrzosy (ok. Wołowa) - kasarek

Temat

kultura materialna ; rybołówstwo ; narzędzia i urządzenia rybackie ; narzędzia i urządzenia pomocnicze ; kasarek ; 1966 ; Wrzosy (ok. Wołowa)

Opis

fotografia przedstawia kasarki używane do wyciągania ryb z wody

Uwaga:
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 2 grudnia 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1851

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1966

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_13.27.I_1053.66.11_01>

Zasięg

Wrzosy (ok. Wołowa) (sygnatura PAE: 13.27.I)

Mapy