Przejdź do treści

Młodsza forma pługów / Younger forms of ploughs (mapa 156, karta LXX)

[na podstawie badań PAE z 1953 r. oraz danych z literatury]

Tytuł

Młodsza forma pługów / Younger forms of ploughs (mapa 156, karta LXX)

[na podstawie badań PAE z 1953 r. oraz danych z literatury]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; pług ; pług drewniany

Opis

mapa ukazuje młodszą formę pługów ; zawarto na niej następujące informacje: Pługi o żelaznym lemieszu, płozie i odkładnicy oraz o pozostałych częściach drewnianych istniały. 1 - od końca XIX w. do II wojny światowej, 2 - przybliżony zasięg do II wojny światowej, 3 - zasięg sprzed I wojny światowej, 4 - zasięg pługów koleśnych na obszarach sochy, 5 - zasięg radeł rylcowych (wg K. Moszyńskiego, Kultura ludowa Słowian, z. I, s. 151, mapa 4)

Twórca

Szyfelbein-Sokolewicz, Zofia ; Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0173_01>

Zasięg

ogólnopolski