Przejdź do treści

Kije do zgarniania ziemi z blachy pługa / Sticks to remove the earth from the plate of the plough (mapa 158, karta LXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i danych z literatury]

Tytuł

Kije do zgarniania ziemi z blachy pługa / Sticks to remove the earth from the plate of the plough (mapa 158, karta LXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i danych z literatury]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; pług ; kij ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje kije do zgarniania ziemi z blachy pługa ; zawarto na niej następujące informacje: A. Formy kijów do zgarniania ziemi z blachy pługa*. 1 - łopatkowe, 2 - rozwidlone, 3 - proste okute, 4 - brak bliższych określeń, 5 - nie stwierdzono istnienia takich kijów, 6 - na ziemiach zachodnich nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej. B. Zasięgi nazw kijów do zgarniania ziemi z blachy pługa**. 7 - "istyk", "sztyk", "istyga", "hystyk", 8 - "kozica", "kozilica", 9 - "sztaka", 10 - "otka", 11 - "łopatka" i pokrewne, 12 - "sztida", 13 - obszar, na którym istnienia nazw nie stwierdzono

Uwagi: 
* Kije te służyły również do poganiania wołów w zaprzęgu.
** Zasięgi nazw według materiałów PAE i mapy 18 E. Pawłowskiego w MAPG K. Nitscha, zwłaszcza nazwy typu "istyk"

Twórca

Szyfelbein-Sokolewicz, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Dynowski, Witold. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0175_01>

Zasięg

ogólnopolski