Przejdź do treści

Piwnice wolno stojące i pod chałupami / Free standing cellars and cellers under huts (mapa 174, karta LXXXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Tytuł

Piwnice wolno stojące i pod chałupami / Free standing cellars and cellers under huts (mapa 174, karta LXXXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; wnętrze ; piwnica ; piwnica wolnostojąca

Opis

mapa ukazuje występowanie piwnic wolno stojących i pod chałupami ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie piwnic pod chałupami i wolno stojących. 1 - piwnice pod domami ok. 100%, piwnice wolno stojące występują bardzo rzadko, 2 - piwnice pod domami ok. 75%, ok. 25% piwnic wolno stojących, 3 - piwnice pod domami  ok. 50%, piwnice wolno stojące ok. 50%, 4 - piwnice pod domami  ok. 25%, piwnice wolno stojące ok. 75%, 5 - piwnice pod domami nie występują lub prawie nie występują (poniżej 5%), 6 - literatura podaje istnienie piwnic wolno stojących, 7 - literatura podaje istnienie piwnic pod chałupami, 8 - literatura podaje występowanie piwnic zarówno pod chałupami, jak i wolno stojących*, 9 - piwnica jamowa pod piecem, przeważnie na ziemniaki, 10 - brak materiałów. B. Zasięgi stref przewagi i niedoborów piwnic wolno stojących i pod budynkami. 11 - obszar wyłącznego lub prawie wyłącznego występowania piwnic pod chałupami (ok. 100%), 12 - obszar dużej przewagi piwnic pod chałupami (ok. 75%), 13 - obszar równowagi obu sposobów lokalizowania piwnic, 14 - obszar dużej przewagi piwnic wolno stojących (ok. 75%), 15 - obszar wyłącznego lub prawie wyłącznego występowania piwnic wolno stojących (ok. 95%)

Uwagi:
*Dane z literatury nie podają natężenia występowania obu form zjawisk.

Twórca

Matuszewska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0191_01>

Zasięg

ogólnopolski