Przejdź do treści

Wolno stojące piwnice murowane / Free standing brick cellars (mapa 179, karta LXXXVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Tytuł

Wolno stojące piwnice murowane / Free standing brick cellars (mapa 179, karta LXXXVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; piwnica ; piwnica murowana ; piwnica wąskofrontowa ; piwnica szerokofrontowa ; elementy budynku ; ściana ; ściana z kamienia ; ściana z cegły

Opis

mapa ukazuje występowanie wolno stojących piwnic murowanych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piwnice obsypane ziemią, słomą, gałęziami i przeważnie porośnięte zielskiem. Piwnice wąskofrontowe. 1- jamowe, wyłożone kamieniami, ze ślemieniowym dachem i frontową ścianą zbudowaną z luźnych kamieni, 2 – o sklepionym stropie murowanym z niską prymitywną ścianką frontową z kamieni lub cegieł, z niskim wejściem, 3 – sklepione, z wysoką ścianą frontową z kamieni, cegieł lub betonu i wysokimi drzwiami. Piwnice szerokofrontowe. 4 – o sklepionym stropie z kamieni lub cegieł. B. Piwnice pod dachem murowane z kamienia. Piwnice wąskofrontowe. 5 – z prymitywnym daszkiem nałożonym na ziemne usypisko nad piwnicą sklepioną, 6 – z dachem krokwiowym na zrębowej ramie i stryszkiem o różnych funkcjach, 7 – z dachem krokwiowym i stryszkiem o różnych funkcjach (np. skład siana). Piwnice szerokofrontowe. 8 – z murowanymi ściankami wystającymi nad poziom ziemi, dachem krokwiowym i stryszkiem o różnych funkcjach, 9 – stwierdzono występowanie murowanych piwnic wolno stojących, brak bliższych danych, które pozwoliłyby na zakwalifikowanie ich do którejś z wyodrębnionych powyżej kategorii

Twórca

Bohdanowicz, Janusz ; Gajek, Józef

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0196_01>

Zasięg

ogólnopolski