Przejdź do treści

Podcieniowe chałupy szerokofrontowe / Broad-front huts with a porch (mapa 184, karta XCI)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Tytuł

Podcieniowe chałupy szerokofrontowe / Broad-front huts with a porch (mapa 184, karta XCI)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom podcieniowy ; dom szerokofrontowy ; elementy budynku ; podcień

Opis

mapa ukazuje podcieniowe chałupy szerokofrontowe ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy szerokofrontowe z podcieniem w ścianie dłuższej. W wiejskich chałupach. 1 – z podcieniem pełnofrontowym, 2 – z podcieniem częściowym (przyłapowym), 3 – z podcieniem wnękowym z filarkami, 4 – z podcieniem wnękowym – bez filarków. W domach małomiasteczkowych. 5 – z podcieniem pełnofrontowym, 6 – z podcieniem wnękowym z filarkami. B. Inne budynki z podcieniem w ścianie dłuższej. Budynki wiejskie. 7 - spichrze chłopskie (por. PAE, zeszyt I, mapa 40), 8 - karczmy wiejskie. Budynki małomiasteczkowe. 9 - karczmy. C. Inne oznaczenia. 10 - we wsiach stałej sieci PAE nie stwierdzono występowania ani chałup, ani innych budynków z podcieniami w ścianie dłuższej. 11 - zasięg występowania chałup i innych budynków podcieniowych we wsiach (por. mapę 183), 12 - zasięg występowania domów podcieniowych w małych miasteczkach.

Twórca

Katedra Etnografii Ogólnej i Słowian Uniwersytetu Wrocławskiego z udziałem Zdzisława Kozera

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0201_01>

Zasięg

ogólnopolski