Przejdź do treści

Chałupy z sienią podzieloną na dwa wnętrza / Huts with a primordinal hallway divided into two parts (mapa 216, karta CVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Chałupy z sienią podzieloną na dwa wnętrza / Huts with a primordinal hallway divided into two parts (mapa 216, karta CVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom wąskofrontowy ; dom szerokofrontowy

Opis

mapa ukazuje występowanie chałup z sienią podzieloną na dwa wnętrza; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy dwuizbowe. Z paleniskiem w kominie-kuchni, -  istniały w XIX w., ale zaginęły, - istniały w latach 1956-1965. 1 – przeżytkowe palenisko w szerokim kominie, 2 – szeroki komin zamieniony na kuchnię z oknem, 3 – z paleniskiem w kominie-kuchni, obsługiwanym z izby przez otwór w ścianie. Z paleniskiem przeniesionym do izby. Szeroki komin kuchni zamieniony na inne wnętrze. 4 – szeroki komin włączono do izby lub alkierza, 5 – szeroki komin zredukowano, utworzono w nim komorę z wejściem z izby, 6 – szeroki komin zamieniony na kurnik lub inne pomieszczenie z wejściem z sieni, 7 – pierwotne dwie izby podzielone na trzy i więcej wnętrz. Mała komora powstała w sieni (a nie w kominie). 8 – wejście do małej komory z sieni. B. Chałupy trójwnętrzne – jednoizbowe. Z komorą naprzeciw izby z wejściem z sieni – palenisko w XX w. przeniesiono z izby do kuchni. 9 – bez okna, 10 – z oknem.  Ze stajnią naprzeciw izby – wejście z sieni, podwórza lub z dwoma wejściami. 11 – palenisko w izbie, w sieni mała komora, 12 – palenisko w kuchni powstałej z sieni. C. Chałupy czterownętrzne. 13 – palenisko w izbie, w sieni mała komora. D. Inne oznaczenia. 14 – zgeneralizowany zasięg południowo-wschodni szerokich kominów (por. zeszyt II mapa 114)

- nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy
- znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0233_01>

Zasięg

ogólnopolski