Przejdź do treści

Rozplanowanie chałup szerokofrontowych / Layout of broad-front huts (mapa 218, karta CVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Rozplanowanie chałup szerokofrontowych / Layout of broad-front huts (mapa 218, karta CVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom szerokofrontowy ; dom asymetryczny jednoizbowy ; dom trójwnętrzny amfiladowy ; dom symetryczny z sienią przechodnią ; dom symetryczny z sienią nieprzechodnią

Opis

mapa ukazuje rozplanowanie chałup szerokofrontowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Rozplanowanie chałup asymetrycznych o układzie amfiladowym (por. mapy 213-215). 1a – jednoizbowe z komorą, 1b – dwuizbowe, 1c – dwuizbowe z komorą lub stajnią. B. Rozplanowanie chałup o układzie symetrycznym. Trójwnętrzne jednoizbowe. 2 – z komorą jako trzecim wnętrzem, 3 – ze stajnią jako trzecim wnętrzem. Trójwnętrzne dwuizbowe. 4 – z sienią: 4a – przejściową, 4b – nieprzejściową, 5 – z szerokim kominem lub komorą w sieni. Wielownętrzne dwuizbowe. 6 – z komorą. C. Obszar występowania pieców piekarskich. 7 – w izbie, w powiązaniu z paleniskiem do gotowania, 8 – w sieni, kominie-kuchni (por. zeszyt II, mapa 114), 9 – poza chałupą (por. zeszyt II, mapa 114). D. Różne rozplanowania i funkcje sieni w chałupach jednoizbowych. 10 – najdalszy rozproszony północno-zachodni zasięg sieni przechodnich (por. zeszyt IV, mapa 212), 11 – najdalszy północno-zachodni zasięg sieni na całą szerokość chałupy, nieprzechodnich, 12 – najdalszy południowo-wschodni zasięg sieni podzielonych, z szerokim kominem-kuchnią. E. Zasięg rozplanowania chałup szerokofrontowych asymetrycznych. 13 – najdalszy zwarty północny zasięg chałup jednoizbowych z komorą i sienią przechodnią lub nieprzechodnią (por. mapą 212), 14 – jednoizbowe, trój- lub więcej wnętrzne, z komorą za izbą wzdłuż ściany dłuższej w wejściem z sieni

- nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy
- znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0235_01>

Zasięg

ogólnopolski