Przejdź do treści

Konstrukcja ścian chałup podcieniowych / Construction of walls in porched huts (mapa 220, karta CIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1960 i innych źródeł]

Tytuł

Konstrukcja ścian chałup podcieniowych / Construction of walls in porched huts (mapa 220, karta CIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1960 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom wąskofrontowy ; dom szerokofrontowy ; dom podcieniowy ; dom z sienią korytarzową amfiladową ; elementy budynku ; ściana ; konstrukcja ścian ; ściana z drewna ; konstrukcja węgłowa ; konstrukcja sumikowo-łątkowa ; konstrukcja ryglowa ; mur pruski

Opis

mapa ukazuje konstrukcje ścian chałup podcieniowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Ryglowe. 1 – ryglowe – gliniane, 2 – mur pruski, 3 – ryglowe bez bliższych określeń. B. Zrębowe o węgłach. 4 – na obłap, 5 – na rybi ogon z obciętymi końcami, 6 – na rybi ogon z wystającymi końcami, 7 – nieokreślonych typologicznie. C. Sumikowo-łątkowe. 8 – z belek czworokątnie ciosanych. D. Inne oznaczenia. 9 – drewniane bez bliższych określeń, 10 – częściowo sumikowo-łątkowe, 11 – brak danych o konstrukcji ścian, 12 – wsi stałej sieci PAE, w których chałupy podcieniowe nie występują

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0237_01>

Zasięg

ogólnopolski