Przejdź do treści

Formy podcieni szczytowych / Forms of gable and porches (mapa 221, karta CIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1960 i innych źródeł]

Tytuł

Formy podcieni szczytowych / Forms of gable and porches (mapa 221, karta CIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1960 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom wąskofrontowy ; dom szerokofrontowy ; dom podcieniowy ; dom z sienią korytarzową ; dom amfiladowy ; podcień ; podcień frontowy ; podcień szczytowy ; podcień słupowy ; podcień bezsłupowy

Opis

mapa ukazuje formy podcieni szczytowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Podcienie słupowe. Chałupy wąskofrontowe z głównym wejściem z podcienia, - z sienią korytarzową. 1 – z podcieniem pełnofrontowym, 2 – z podcieniem przyłapowym, 3 – z podcieniem nieokreślonym, - amfiladowe, 4 – z podcieniem pełnofrontowym, 5 – z podcieniem przyłapowym, 6 – z podcieniem nieokreślonym. Chałupy szerokofrontowe. 7 – z podcieniem pełnofrontowym o wystroju przysłupowym, 8 – z podcieniem przyłapowym i wejściem z podcienia, 9 – z podcieniem przyłapowym „ślepym” tj. wejściem do komórki. B. Podcienia bezsłupowe przy chałupach - wąskofrontowych amfiladowych, 10 – z płytkim podcieniem, 11 – z głębokim podcieniem, 12 – rodzaj podcienia nieokreślony, - szerokofrontowych, 13 - z płytkim podcieniem pełnofrontowym, 14 – z podcieniem przyłapowym. C. Inne oznaczenia. 15 – wsi stałej sieci PAE, w których nie stwierdzono występowania chałup podcieniowych

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0238_01>

Zasięg

ogólnopolski