Przejdź do treści

Szkic podziałów terytorialnych Polski w XIV i XVI w. / Outline of territorial partitions of Poland in the XIVth and XVIth centuries (mapa 243, karta CXXIII)

[mapa pomocnicza]

Tytuł

Szkic podziałów terytorialnych Polski w XIV i XVI w. / Outline of territorial partitions of Poland in the XIVth and XVIth centuries (mapa 243, karta CXXIII)

[mapa pomocnicza]

Temat

granice Polski ; podział administracyjny Polski ; XIV w. ; XVI w.

Opis

mapa ukazuje szkic podziałów terytorialnych Polski w XIV i XVI w. ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – obecne granice Polski, 2 – granice Polski z II połowy XIV w., 3 – rozgraniczenie ziem z II połowy XIV w., 4 – ówczesne granice niektórych ziem, 5 – granice ziem przyłączonych do Polski w XV i XVI w., 6 – zachodnia granica Ziemi Krakowskiej sprzed 1179 r., równocześnie granica między diecezją krakowską a wrocławską, 7 – inne granice

Twórca

Bohdanowicz, Janusz ; Gajek, Józef

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0260_01>

Zasięg

ogólnopolski