Przejdź do treści

Dokumentacja źródeł z badań terenowych PAE w latach 1954-1965 na podstawie kwestionariusza nr 5 oraz badań dodatkowych na podstawie kwestionariusza nr 4 / Documentation of sources of territorial PEA investigations n 1960-1965 based on questionnaire No. 5 and additional investigations according to questionnaire No. 4 (mapa 245, karta CXXV)

[mapa pomocnicza]

Tytuł

Dokumentacja źródeł z badań terenowych PAE w latach 1954-1965 na podstawie kwestionariusza nr 5 oraz badań dodatkowych na podstawie kwestionariusza nr 4 / Documentation of sources of territorial PEA investigations n 1960-1965 based on questionnaire No. 5 and additional investigations according to questionnaire No. 4 (mapa 245, karta CXXV)

[mapa pomocnicza]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; budownictwo ; badania terenowe 1954-1965

Opis

mapa ukazuje dokumentację źródeł z badań terenowych PAE w latach 1954-1965 na podstawie kwestionariusza nr 5 oraz badań dodatkowych na podstawie kwestionariusza nr 4 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – badania nad transportem i komunikacją (kwestionariusz nr 5), 2 – badania nad transportem i komunikacją (kwestionariusz nr 5) oraz badania uzupełniające nad budownictwem (kwestionariusz nr 4, 1965 rok), 3 – badania uzupełniające nad budownictwem (kwestionariusz nr 4, 1965 rok), 4 – 1-24 cyfra w areale oznacza badacza prowadzącego badania terenowe nad transportem i komunikacją (kwestionariusz nr 5), 5 – cyfra oznacza badacza prowadzącego badania uzupełniające nad budownictwem (kwestionariusz nr 4, 1965 rok), 6 – schematyczne granice areałów, w których badacze prowadzili badania terenowe, 7 – 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 – cyfra w nawiasie oznacza rok, w którym prowadzono badania terenowe

Twórca

Gajek, Józef

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Zakład Polskiego Atlasu Etnograficznego

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0262_01>

Zasięg

ogólnopolski