Przejdź do treści

Zanikanie domowej obróbki włókna na tle współczesnej uprawy lnu i konopi / Decline of the house treatment of fiber on base of modern cultivation of flax and hem (mapa 272, karta CXL)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967]

Tytuł

Zanikanie domowej obróbki włókna na tle współczesnej uprawy lnu i konopi / Decline of the house treatment of fiber on base of modern cultivation of flax and hem (mapa 272, karta CXL)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967]

Temat

kultura materialna ; rzemiosło ; włókno ; len ; konopie

Opis

mapa ukazuje zanikanie domowej obróbki włókna na tle współczesnej uprawy lnu i konopi ; zawarto na niej następujące informacje: A. Domowa obróbka włókna. 1 – istniała w okresie badań PAE, 2 – zanikła w okresie między I a II wojną światową lub też po II wojnie światowej, 3 – zanikła dawniej (brak bliższych danych), 4 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej. B. Procent ogólnej powierzchni uprawy lnu i konopi. 5 – powyżej 1,00 %, 6 – 0,5 -1,00 %, 7 – poniżej 0,5 %

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0289_01>

Zasięg

ogólnopolski