Przejdź do treści

Kosze półkoliste z pałąkiem / Semicircular baskets with a bow (mapa 277, karta CXLII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Tytuł

Kosze półkoliste z pałąkiem / Semicircular baskets with a bow (mapa 277, karta CXLII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1966 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; kosz ; kosz ręczny ; kosz roboczy ; kosz półkulisty ; kosz targowy

Opis

mapa ukazuje występowanie półkolistych koszy z pałąkiem ; zawarto na niej następujące informacje: A. Kosze półkuliste wyplatane techniką. 1 – krzyżowo-żeberkową, 2 – krzyżowo-taśmową. B. Zasięgi innych form koszy gospodarskich. 3 – północna granica zasięgu występowania koszy z płaską ścianką i pałąkiem (por. mapę 278), 4 – zgeneralizowana północna granica zasięgu występowania koszy o dnie owalnym płaskim z pałąkiem (por. mapę 279), 5 – zgeneralizowany wschodni, północny i południowy zasięg koszy o dnie kolistym płaskim z pałąkiem (por. mapę 279). C. Inne oznaczenia. Obszary, na których stwierdzono, że kosze półkuliste są lub były używane także do transportu ręcznego na targ. 6 – stwierdzono występowanie przed II wojną światową i po niej, 7 – pojawiły się jako przeniesienia po II wojnie światowej

Inne określenia:
A.  Techniki plecionkarskie. 1 – spiralna, 2 – krzyżowo-żeberkowa, 3 – krzyżowo-taśmowa. B. Inne oznaczenia. 4 – nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 5 – nie stwierdzono występowania, 6 – zjawisko występuje we wsi obocznie, 7 – zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0294_01>

Zasięg

ogólnopolski