Przejdź do treści

Wróżby o śmierci z zachowania się psa, III / Foretelling death from the dog’s behaviour, III (mapa 3)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wróżby o śmierci z zachowania się psa, III / Foretelling death from the dog’s behaviour, III (mapa 3)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; pies

Opis

mapa ukazuje występowanie w Polsce wróżb o śmierci z zachowania się psa ; zawarto na niej następujące informacje: Śmierć wróży pies wyjący w obrębie gospodarstwa: 1 – z pyskiem uniesionym do góry, 2 – z pyskiem spuszczonym ku ziemi, 3 – śmierć wróży pies grzebiący jamy koło domu lub w obrębie gospodarstwa.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 19 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0375_01>

Zasięg

ogólnopolski