Przejdź do treści

Wróżby o śmierci z zachowania się sowy, I / Foretelling death from the owl’s behaviour, I (mapa 9)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wróżby o śmierci z zachowania się sowy, I / Foretelling death from the owl’s behaviour, I (mapa 9)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; wróżby ; wróżby o losie człowieka ; sowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie w Polsce wróżb o śmierci z zachowania się sowy ; zawarto na niej następujące informacje: Śmierć wróży: 1 – sowa siadająca na chałupie, pobliskim drzewie lub kręcąca się nad obejściem. Przybliżone obszary występowania nazw sowy: 2 – „kuwik”, 3 - „pućka”, „pódźka”, „pudzik”, „poćko”, „pucia”, „pójdźka”, 4 – „puszcz”, „puszczyk”, „puchać”, „puchacz”, 5 – na pozostałym obszarze występuje nazwa „sowa”

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Zapowiedzi śmierci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 34 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0381_01>

Zasięg

ogólnopolski