Przejdź do treści

Kołyski wiszące używane na wolnym powietrzu / Pending cradles used in the open air (mapa 296, karta CLV)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Kołyski wiszące używane na wolnym powietrzu / Pending cradles used in the open air (mapa 296, karta CLV)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; płachta ; opałka ; kołyska ; kolebka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje kołyski wiszące używane na wolnym powietrzu; zawarto na niej następujące informacje: A. Płachta zawieszona. 1 – na przypadkowych poprzeczkach (np. na gałęzi, drągu, dyszlu wozu), 2 – na trójnogu, 3 – na trójnogu – rozpięta na drewnianej ramie, 4 – na drążku spoczywającym na kozłach. B. Opałka zawieszona na czterech sznurach. a) istniały w latach 1945-1967, b) zaginęły przed II wojną światową, 5 – na trójnogu, 6 – na drążku spoczywającym na kozłach. C. Przybliżone obszary występowania ważniejszych nazw na podstawie badań PAE. 7 – „koleb-„; „kolib-„; „kolyb-„; -ac, -acka; -acz, -adła, -adło, -ak, -ka, -oce, -oki, -onki, -usza, „kolebka polna”, „-wisana”, „ko-libka bujana”, „kol-ombka”, -emagi, -maga, -ymagi (obszar rozerwany), 8 – „kołys” -ka, -anka, -aczka, „kołyska bujana”, -polowa", 9 – „buj” -ba, -acka, -ak, -anka, -awka, 10 – „kobyła”, „koń”, 11 – „koza”, 12 - „kozioł”, 13 – „husianka”, „huśtaczka”, „huśtawka”, „huśtalka”, „husztowka”, 14 – „gajda”, „gojda”, „gajdy”, „gojdy”, 15 – „kojda”, 16 – „kormony”, „kormun”, („korman” – por. F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego), 17 – północna granica obszaru występowania nazwy „koń”, a południowa nazwy „kobyła” (por. poz. 10). D. Inne oznaczenia. 18 – nie stwierdzono występowania kołysek, 19 - zjawisko występuje we wsi obocznie, 20 – zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń 

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. V. Red. Józef Gajek. Warszawa 1974, syg. <PAE/AE/6> , <A.35/5>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0313_01>

Zasięg

ogólnopolski