Przejdź do treści

 Reliktowe używanie niecek i opałek jako kołysek naziemnych / Relicts of using kneading-troughs and baskets as overground cradles (mapa 299, karta CLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

 Reliktowe używanie niecek i opałek jako kołysek naziemnych / Relicts of using kneading-troughs and baskets as overground cradles (mapa 299, karta CLVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; wnętrze ; izba ; kołyska ; opałka ; niecki

Opis

mapa ukazuje reliktowe używanie niecek i opałek jako kołysek naziemnych; zawarto na niej następujące informacje: A. Drewniane dłubane korytko zwane „niecka” lub „kopanka”. a) istniały w latach 1945-1967, b) zaniknęły przed II wojną światową. 1 – w izbie, 2 – w polu. B. Pleciony kosz zwany „opałka”. 3 – w izbie, 4 – w polu

Inne określenia:
- nie stwierdzono występowania kołysek,
- zjawisko występuje we wsi obocznie,
- zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jankowska, Barbara

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1974

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0316_01>

Zasięg

ogólnopolski