Przejdź do treści

Przybliżone obszary występowania nazw ubioru zmarłych, II / Approximate areas in which the names of the dead person’s clothes occurred, II (mapa 20)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Przybliżone obszary występowania nazw ubioru zmarłych, II / Approximate areas in which the names of the dead person’s clothes occurred, II (mapa 20)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; strój ; ubiór zmarłego ; koszula śmiertelna ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje przybliżone obszary występowania nazw ubioru zmarłych ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – „kitel”, 2 – „czechoł”, „czecheł”, 3 – „płócianka”, „płótlanka”.

Twórca

Jankowska, Barbara

Źródło

Barbara Jankowska : Ubiór zmarłego na przełomie XIX/XX wieku. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 83 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0392_01>

Zasięg

ogólnopolski