Przejdź do treści

Miejscowości stałej sieci badań PAE w latach 1953-1955 / Localities of the permanent Polish Ethnographical Atlas (PAE) network according to investigations carried out for the above PAE durring 1953-55 (mapa 1)

[mapa pomocnicza]

Tytuł

Miejscowości stałej sieci badań PAE w latach 1953-1955 / Localities of the permanent Polish Ethnographical Atlas (PAE) network according to investigations carried out for the above PAE durring 1953-55 (mapa 1)

[mapa pomocnicza]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; hodowla zwierząt ; badania terenowe 1953-1955

Opis

mapa ukazuje miejscowości stałej sieci badań PAE w latach 1953-1955 ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - podkład map PAE stanowiący podstawę lokalizacji punktów, tj. oznaczania położenia badanych wsi, zawiera podział na sekcje i pola, 2 - miejscowości, w których prowadzono badania w roku 1953,1954,1955 (razem wsi 351), 3 - w roku 1953 (razem wsi 336), 4 - w roku 1954 (razem wsi 336), 5 - w roku 1955 (razem wsi 338), 6 - miasta wojewódzkie

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0001_01>

Zasięg

ogólnopolski