Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/19.28.XIV/43.56.10/01 - Gola / Goła gm. Gorzów Śląski (ok. Olesna) - droga wiejska

Tytuł

Fotografia PAE/F/19.28.XIV/43.56.10/01 - Gola / Goła gm. Gorzów Śląski (ok. Olesna) - droga wiejska

Temat

kultura materialna ; osadnictwo ; formy osadnicze ; wieś ; droga ; 1956 ; Gola / Goła gm. Gorzów Śląski (ok. Olesna)

Opis

fotografia przedstawia wiejską drogę oraz budynki mieszkalne ogrodzone płotem żerdziowym

Uwaga:
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą maj 1965

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1956

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_19.28.XIV_43.56.10_01>

Zasięg

Gola / Goła gm. Gorzów Śląski (ok. Olesna) (sygnatura PAE: 19.28.XIV)

Mapy