Przejdź do treści

Wyposażenie zmarłego w przedmioty osobistego użytku / Equipping the dead person with personal objects (mapa 28)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977 i innych źródeł]

Tytuł

Wyposażenie zmarłego w przedmioty osobistego użytku / Equipping the dead person with personal objects (mapa 28)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977 i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; obrzędy w chwili śmierci ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dar dla zmarłego

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wyposażenia zmarłego w przedmioty osobistego użytku ; zawarto na niej następujące informacje: Zmarłego zaopatrują w: 1 – grzebień, 2 – okulary, 3 – okulary: według ADV (1959: mapa 17, z. 2). Ponadto w laskę.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Wyposażenie zmarłych. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 110 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0400_01>

Zasięg

ogólnopolski