Przejdź do treści

Wyprowadzanie zwłok na cmentarz /Leading the corpse out to the graveyard (mapa 35)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Tytuł

Wyprowadzanie zwłok na cmentarz /Leading the corpse out to the graveyard (mapa 35)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1977]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy pogrzebowe ; wyprowadzanie zmarłego z domu ; pogrzeb ; kondukt pogrzebowy ; droga na cmentarz

Opis

mapa ukazuje zwyczaj wyprowadzania zwłok na cmentarz ; zawarto na niej następujące informacje: 1 – transport na barkach z domu na cmentarz, 2 – transport na barkach z domu do krzyża, 3 – transport ręczny na noszach („mary”, „drążki”).

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Janusz Bohdanowicz : Zwyczaje związane z wyprowadzeniem zwłok na cmentarz. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Janusz Bohdanowicz, Zygmunt Kłodnicki, t. 5, Wrocław 1999, s. 127 ; syg. <PAE/KOM/6/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Data

1999

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0407_01>

Zasięg

ogólnopolski