Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/6.17.XV/584.63.19/01 - Jelenin (ok. Dębna) - młocarnia

Tytuł

Fotografia PAE/F/6.17.XV/584.63.19/01 - Jelenin (ok. Dębna) - młocarnia

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia, maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; młocarnia ; młocarnia ręczna ; 1963 ; Jelenin (ok. Dębna)

Opis

fotografia przedstawia ręczną młocarnię

Uwaga:
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą luty 1967

Twórca

Kuczyński, Antoni

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1963

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_6.17.XV_584.63.19_01>

Zasięg

Jelenin (ok. Dębna) (sygnatura PAE: 6.17. XV)

Mapy