Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/19.32.XIV/953.65.28/01 - Rudziniec (ok. Gliwic) - koryto

Tytuł

Fotografia PAE/F/19.32.XIV/953.65.28/01 - Rudziniec (ok. Gliwic) - koryto

Temat

kultura materialna ; hodowla zwierząt ; odżywianie ; podawanie ; pojenie ; naczynia ; koryto ; 1965 ; Rudziniec (ok. Gliwic)

Opis

fotografia przedstawia drewniane koryto

Uwaga: 
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 7 grudnia 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1766

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1965

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_19.32.XIV_953.65.28_01 >

Zasięg

Rudziniec (ok. Gliwic) (sygnatura PAE: 19.32.XIV)

Mapy