Przejdź do treści

Występowanie soch jako narzędzi do orki. Sochy oraz proces ich zanikania na podstawie badań terenowych w latach 1953-1954 i innych danych / Distribution of the socha-type plough. Incidence of the socha plough and the proces of its disappearance based on field studies conducted in 1953-1954 and other data (mapa 3)

Tytuł

Występowanie soch jako narzędzi do orki. Sochy oraz proces ich zanikania na podstawie badań terenowych w latach 1953-1954 i innych danych / Distribution of the socha-type plough. Incidence of the socha plough and the proces of its disappearance based on field studies conducted in 1953-1954 and other data (mapa 3)

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; badania terenowe 1953-1954

Opis

mapa ukazuje występowanie soch jako narzędzi orackich oraz ich zanikanie; zawarto na niej następujące informacje: 1 - miejscowości, w których stwierdzono istnienie soch w okresie około 1860-1905 r., 2 - miejscowości, w których stwierdzono występowanie soch w okresie 1905-1918, 3 - miejscowości, w których stwierdzono występowanie soch w okresie 1918-1950 r., 4 - miejscowości, w których stwierdzono występowanie nazwy socha na określenie innych narzędzi do orania (radło, pług, płużyca) przy braku tradycji używania soch, 5 - miejscowości, w których stwierdzono występowanie nazwy socha na określenie części innych narzędzi do orania przy braku tradycji używania soch, 6 - miejscowości, w których stwierdzono brak tradycji uzywania soch do orki oraz wyrazu socha na określenie narzędzi do orania względnie ich części

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0003_01>

Zasięg

ogólnopolski