Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/20.34.XV/1276.70.26/01 - Kryry (ok. Pszczyny) - ręczne kopanie ziemniaków

Tytuł

Fotografia PAE/F/20.34.XV/1276.70.26/01 - Kryry (ok. Pszczyny) - ręczne kopanie ziemniaków

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; sprzęt plonów ; sprzęt innych plonów ; sprzęt okopowych ; sprzęt okopowych ręczny ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do ręcznej uprawy ziemi ; motyka ; 1970 ; Kryry (ok. Pszczyny)

Opis

fotografia przedstawia kobietę ręcznie kopiącą ziemniaki za pomocą motyki, widoczny jest także kosz donicowaty z dwoma uchami

Uwaga: 
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje pieczątka "praca sezonowa" z datą 1972

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1970

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_20.34.XV_1276.70.26_01>

Zasięg

Kryry (ok. Pszczyny) (sygnatura PAE: 20.34.XV)

Mapy