Przejdź do treści

Lecznicze wykorzystanie dziurawca / The use of St. John’s wort in folk medicine (Hypericum perforatum L.) (mapa 26)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Lecznicze wykorzystanie dziurawca / The use of St. John’s wort in folk medicine (Hypericum perforatum L.) (mapa 26)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; medycyna ludowa ; dziurawiec

Opis

mapa ukazuje lecznicze wykorzystanie dziurawca ; zawarto na niej następujące informacje: Co opowiadali o dziurawcu – „ziele świętojańskie”, „dzwonek”? Od czego chroni? Jak się nim posługują? Czy święcą? Dziurawcem leczono: 1 – serce, 2 – gardło, 3 – grypę, 4 – płuca, 5 – nerwy, 6 – rany, 7 – żołądek, 8 – wątrobę, 9 – nerki, 10 – brak konkretnego przeznaczenia w lecznictwie, 11 – brak tradycji, 12 – brak odpowiedzi.

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 148 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0447_01>

Zasięg

ogólnopolski