Przejdź do treści

Rodzaj drzewka przynoszonego do izby w wigilię Bożego Narodzenia / A kind of a Christmas tree brought to the house on Christmas Eve (mapa 30)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Rodzaj drzewka przynoszonego do izby w wigilię Bożego Narodzenia / A kind of a Christmas tree brought to the house on Christmas Eve (mapa 30)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy doroczne ; wigilia Bożego Narodzenia ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; akcesoria roślinne ; drzewko wigilijne ; świerk ; jodła ; sosna

Opis

mapa ukazuje rodzaje drzewka przynoszonego do izby w wigilię Bożego Narodzenia ; zawarto na niej następujące informacje: Kiedy przynosili do domu gałęzie drzew lub całe drzewa? Jakie drzewa? Dlaczego? W jakim celu? Przynoszono do izby: 1 – świerk, 2 – jodłę, 3 – sosnę, 4 – przynoszono drzewko, brak konkretnego określenia, 5 – brak tradycji, 6 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 167 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0451_01>

Zasięg

ogólnopolski