Przejdź do treści

Drżące liście osiki (Populus tremula L.) / The trembling leaves of asp (mapa 38)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Drżące liście osiki (Populus tremula L.) / The trembling leaves of asp (mapa 38)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura duchowa ; etos ; religijność ludowa ; kosmogonia ; świat przyrody ; osika

Opis

mapa ukazuje drżące liście osiki; zawarto na niej następujące informacje: Czy znane jest opowiadanie dlaczego osika drży lub inne opowiadanie o tym drzewie? O kołku osikowym? Skąd znają te opowiadania? Osika: 1 – drży za karę, 2 – drży ze strachu, 3 – drży, ponieważ ktoś się na niej powiesił, 4 – drży, ponieważ ukrzyżowano na niej Chrystusa, 5 – drży, ponieważ pochowano pod nią zmarłego, 6 – inne odpowiedzi, 7 – brak tradycji, 8 – brak odpowiedzi. 

Twórca

Lebeda, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Lebeda : Wiedza i wierzenia ludowe. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. Red. Zygmunt Kłodnicki, t. 6, Wrocław : Cieszyn 2002, s. 214 ; syg. <PAE/KOM/7/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0459_01>

Zasięg

ogólnopolski