Przejdź do treści

Fotografia PAE/F/22.23.XIII/1062.66.1/01 - Krzepocin (ok. Łęczycy) - niecka

Tytuł

Fotografia PAE/F/22.23.XIII/1062.66.1/01 - Krzepocin (ok. Łęczycy) - niecka

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; niecki ; 1966 ; Krzepocin (ok. Łęczycy)

Opis

fotografia przedstawia drewnianą nieckę

Uwaga:
Na odwrocie karty inwentarzowej widnieje data jej opracowania 12 listopada 1968, pieczątka "praca sezonowa" z datą październik 1968 oraz pieczątka "Archiwum Materiałów PAE" nr inw. 1839

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie (depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN)

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1966

Prawa

utwór nie jest chroniony prawem autorskim

Powiązanie

kolekcja fotografii terenowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (Archiwum PAE w Cieszynie)

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

fotografia

Identyfikator

syg. <PAE_F_22.23.XIII_1062.66.1_01>

Zasięg

Krzepocin (ok. Łęczycy) (sygnatura PAE: 22.23.XIII)

Mapy