Przejdź do treści

Maszyny i urządzenia do młócenia, przy których występowała pomoc sąsiedzka / Machines and equipment (used for grain separating) with which neighbours’ help took place (mapa 10)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Maszyny i urządzenia do młócenia, przy których występowała pomoc sąsiedzka / Machines and equipment (used for grain separating) with which neighbours’ help took place (mapa 10)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; obrzędy żniwne ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; młocka

Opis

mapa ukazuje maszyny i urządzenia do młócenia, przy których występowała pomoc sąsiedzka ; zawarto na niej następujące informacje: W jakiego typu pracach polnych mieszkańcy wsi przychodzą sobie z pomocą sąsiedzką? 3. Młocka (charakter pracy, narzędzia). 1 – cep, 2 – młockarnia, 3 – kierat, snopowiązałka, kombajn, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości,
-ze względu na otwarty charakter pytań zebrane materiały nie są kompletne. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 64 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0487_01>

Zasięg

ogólnopolski