Przejdź do treści

Nazwy poczęstunku organizowanego na zakończenie darcia pierza / Names for refreshments - served at the end of plucking feathers (a map created on the basis of additional information) (mapa 23d)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Nazwy poczęstunku organizowanego na zakończenie darcia pierza / Names for refreshments - served at the end of plucking feathers (a map created on the basis of additional information) (mapa 23d)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; obrzędy hodowlane ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; darcie pierza ; poczęstunek ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy poczęstunku organizowanego na zakończenie darcia pierza ; zawarto na niej następujące informacje: IV. Darcie pierza („pierzaki”), Kto bierze udział – panny czy mężatki? Czy przychodzili mężczyźni? Pora pracy i ewentualnej zabawy, sposób ubierania się odświętny czy roboczy? 1 – „pierzoki”, 2 – „pierzowiny”, 3 – „wypierzyny”, 4 – „wypirzołek”, 5 – "wypiórka", 6 – „piórnik”, 7 – inne nazwy (por. mapy 23a, 23b, 23c, 23e), 8 – brak informacji.

Uwaga:
-mapa powstała w oparciu o wypowiedzi spontaniczne.

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 156 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0506_01>

Zasięg

ogólnopolski