Przejdź do treści

Czas trwania współdziałania społecznego przy budowie domów i budynków gospodarczych / The lenght of social cooperation during activities connected with building houses and other farm buildings (mapa 32)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Czas trwania współdziałania społecznego przy budowie domów i budynków gospodarczych / The lenght of social cooperation during activities connected with building houses and other farm buildings (mapa 32)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; budowa domu ; budowa budynku gospodarczego ; czas

Opis

mapa ukazuje czas trwania współdziałania społecznego przy budowie domów i budynków gospodarczych ; zawarto na niej następujące informacje: Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] B. Jak długo trwała pomoc (do ukończenia pracy, tylko po południu, cały dzień, dzień i wieczór, wieczór, noc)? 1 – do ukończenia pracy, 2 – cały dzień, 3 – część dnia, 4 – parę godzin, 5  – brak informacji, 6 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 184 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0516_01>

Zasięg

ogólnopolski