Przejdź do treści

Poczęstunek dla osób pomagających przy budowie / Refreshments for helpers during building (mapa 34)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Poczęstunek dla osób pomagających przy budowie / Refreshments for helpers during building (mapa 34)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; pomoc sąsiedzka ; budowa domu ; budowa budynku gospodarczego ; poczęstunek

Opis

mapa ukazuje poczęstunek dla osób pomagających przy budowie ; zawarto na niej następujące informacje: VI. Prace budowlane: zwózka budulca, ciesiołka, kopanie fundamentów, budowa pieca, kopanie studni […] C. Czy po pracy lub w jej trakcie osoby pracujące dostają poczęstunek – od kogo i […] w jakiej porze dnia? 1 – poczęstunek występuje, 2 – poczęstunek występuje w trakcie pracy, 3 – poczęstunek występuje na zakończenie, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 195 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0518_01>

Zasięg

ogólnopolski