Przejdź do treści

Zwyczaj odrobku pożyczki konia lub wykonania pracy koniem oraz inne formy rewanżu /  "Odrobek" custom for lending a horse of working  with a horse and other forms of work done in discharge of an obligation (mapa 37)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Tytuł

Zwyczaj odrobku pożyczki konia lub wykonania pracy koniem oraz inne formy rewanżu /  "Odrobek" custom for lending a horse of working  with a horse and other forms of work done in discharge of an obligation (mapa 37)

[na podstawie badań PAE z lat 1982-2002]

Temat

kultura społeczna ; etos ; religijność ludowa ; współpraca gospodarcza ; odrobek ; wypożyczanie konia

Opis

mapa ukazuje zwyczaj odrobku pożyczki konia lub wykonania pracy koniem oraz inne formy rewanżu ; zawarto na niej następujące informacje: Odrobki […] W jaki sposób odrabia się za pracę koniem lub za pożyczenie konia? 1 – odrobek, 2 – wynagrodzenie naturaliami, 3 – płacenie pieniędzmi, 4 – brak informacji, 5 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości. 

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 210 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0521_01>

Zasięg

ogólnopolski