Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: użyczanie izb, mebli i naczyń / Social cooperation in a wedding ritual: lending rooms, furniture and utensils  (a map created on the basis of additional information) (mapa 44)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2002]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: użyczanie izb, mebli i naczyń / Social cooperation in a wedding ritual: lending rooms, furniture and utensils  (a map created on the basis of additional information) (mapa 44)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-2002]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy rodzinne; obrzędy weselne ; elementy obrzędu ; przestrzeń ; użyczanie izby ; pożyczanie sprzętów

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: użyczanie izb, mebli lub naczyń ; zawarto na niej następujące informacje: Współdziałanie społeczne: I. W obrzędzie weselny: Która forma współdziałania występuje we wsi? […] Inne - jakie? 51. Zbadać dokładnie, czy dawniej lub obecnie chodzi się „po kweście przed­ ślubnej" i zbiera się dary na koszty wesela? Czy zwyczaj ten znany jest od dawna? Czy zjawił się za pamięci ludzi. Kiedy? (przed I wojną światową, przed II wojną światową, po II wojnie światowej). Jeżeli istniał, lecz zanikł — określić — kiedy? Zbadać i zapisać czy kwestę urządzano, gdy rodzina była niezamożna? a wesele trwało kilka dni lub gdy spraszano całą wieś. Określić zmiany w tym zwyczaju. [...] 120. Czy dawniej — przed I wojną światową i w XIX w. - gdy młodzi byli biedni (lub bez rodziców) robiono zbiórkę na ucztę? W naturze? W gotówce? Kto ją organizował? Kogo wówczas zapraszano na ucztę weselną?  1 – pożyczanie mebli, 2 – pożyczanie naczyń, 3 – wypożyczanie izby, 4 – brak informacji.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości, 
- mapa powstała w oparciu o wypowiedzi spontaniczne,
na mapie uwzględniono dane tylko z tych wsi, w których przeprowadzono badania wg obu kwestionariuszy (kwestionariusz PAE nr 9 i 12).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 245 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0528_01>

Zasięg

ogólnopolski