Przejdź do treści

Współzależność różnych cech cepów na tle zasięgów ich podstawowych form. Stan sprzed II wojny światowe j / Correlation of various features of a flail with areas, where their besic forms are found. These areas were mapped out before World War II (mapa 13)

Tytuł

Współzależność różnych cech cepów na tle zasięgów ich podstawowych form. Stan sprzed II wojny światowe j / Correlation of various features of a flail with areas, where their besic forms are found. These areas were mapped out before World War II (mapa 13)

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do młócenia i czyszczenia ziarna ; cep ; cep kapicowy ; cep gązewkowy

Opis

mapa ukazuje współzależność różnych cech cepów na tle zasięgów ich podstawowych form ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - zasięg cepów gązewkowych, 2 - zasięg cepów kapicowych z kabłączkiem, 3 - zasięg cepów kapicowych z dwoma kapicami skórzanymi, 4 - występowanie bijaków długich, 5 - występowanie bijaków średnio długich, 6 - występowanie bijaków krótkich, 7 - najdalszy zachodni zwarty zasięg dzierżaków z pojedynczym zacięciem i lekkim bijakiem, 8 - najdalszy wschodni, zwarty zasięg dzierżaków z podwójnym zacięciem i ciężkim bijakiem

Twórca

Gajek, Józef ; Staszczakówna, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. Zeszyt próbny. Red. Józef Gajek. Wrocław 1958, syg. <PAE/AE/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1958

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0013_01>

Zasięg

ogólnopolski