Przejdź do treści

Proces zaniku soch / Process of the wooden plough disapparance (mapa 4, karta IV)

[stan na podstawie badań terenowych 1953 i 1954 oraz innych danych]

Tytuł

Proces zaniku soch / Process of the wooden plough disapparance (mapa 4, karta IV)

[stan na podstawie badań terenowych 1953 i 1954 oraz innych danych]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; socha ; badania terenowe 1953-1954

Opis

mapa ukazuje proces zaniku soch ; zawarto na niej następujące informacje: 1 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1860-1905, 2 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1905-1918, 3 - stwierdzono zanik używania soch w okresie 1918-1950, 4 - stwierdzono występowanie soch bez uchwycenia okresu ich zaniku, 5 - nie stwierdzono tradycji istnienia soch jako narzędzi do orki

Twórca

Pokropek, Marian

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0021_01>

Zasięg

ogólnopolski