Przejdź do treści

Narzędzia kołowe i jednopłozowe podkładki pod lemiesz do transportu pługa w pole / Wheeled tools and single-runner ploughshare pads for the transportation of the plough in the field (mapa 11, karta VIII)

[stan na podstawie badań terenowych 1955 r.]

Tytuł

Narzędzia kołowe i jednopłozowe podkładki pod lemiesz do transportu pługa w pole / Wheeled tools and single-runner ploughshare pads for the transportation of the plough in the field (mapa 11, karta VIII)

[stan na podstawie badań terenowych 1955 r.]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; narzędzia ; pojazdy ; włók

Opis

mapa ukazuje narzędzia kołowe i jednopłozowe podkładki pod lemiesz do transportu pługa w pole ; zawarto na niej następujące informacje: Do transportu narzędzi rolniczych w pole służą. 1 - dwukołowe wózki z platformą, 2 - dwukołowe taradajki do transportu sochy (zjawisko zanikało 1890-1920 r.), 3 - jednopłozowe podkładki pod lemiesz pługa, 4 - obszar występowania włóków krokwiowych, lekkich

Twórca

Trawińska, Maria

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0028_01>

Zasięg

ogólnopolski