Przejdź do treści

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: pomoc materialna pannie młodej lub panu młodemu pochodzącym z ubogiej rodziny lub będących sierotami / Social cooperation in a wedding ritual: material help for the either poor or orphaned bridge or groom (mapa 47)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982]

Tytuł

Współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: pomoc materialna pannie młodej lub panu młodemu pochodzącym z ubogiej rodziny lub będących sierotami / Social cooperation in a wedding ritual: material help for the either poor or orphaned bridge or groom (mapa 47)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; organizowanie kwesty ; elementy obrzędu ; akcesoria rytualne ; dar ; dary weselne ; dar dla panny młodej ; dar dla pana młodego

Opis

mapa ukazuje współdziałanie społeczne w obrzędzie weselnym: pomoc materialna pannie młodej lub panu młodemu pochodzącym z ubogiej rodziny lub będących sierotami ; zawarto na niej następujące informacje: 120. Czy dawniej – przed I wojną i w XIX w. – gdy młodzi byli biedni (lub bez rodziców) robiono zbiórkę na ucztę? W naturze? W gotówce? Kto ją organizował? Kogo wówczas zapraszano na ucztę weselną? 1 – znoszenie produktów, 2 – pomoc opiekuna lub dziedzica, 3 – wesele składkowe, 4 – kwesta, 5 - inne, 6 – brak informacji, 7 – brak tradycji.

Uwaga:
-wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości,
-na mapie uwzględniono dane z tych samych punktów, w których prowadzono badania według kwestionariusza PAE dotyczącego pomocy sąsiedzkiej (nr 12).

Twórca

Drożdż, Anna

Źródło

Anna Drożdż : Pomoc wzajemna. Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 7. Wrocław : Cieszyn 2002, s. 256 ; syg. <PAE/KOM/8/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2002

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0531_01>

Zasięg

ogólnopolski